Pay Per Click w Google Ads

Reklama Google Ads dla najważniejszych keywords biznesowych z rdzenia semantycznego w najpopularniejszych wyszukiwarkach

Projekt logo

Jeden projekt wstępny logo + modyfikacja projektu

Social Media Marketing (SMM)

Wzmocnienie i promocja marki firmy, osoby lub projektu wśród docelowych odbiorców w sieciach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube…